Regulamin Promocji

„-25% na wszystko” 

z dnia 09.09.2021r.

 

 • 1

 Postanowienia ogólne

 

  1. Organizatorem promocji jest firma JS Spółka z o.o. z siedzibą w Lublinie przy ul. Smoluchowskiego 1, 20-474 Lublin wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin – Wschód w Lublinie z siedzibą  w Świdniku VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000163522, NIP 946-19-14-180, REGON: 4308177969, zwana dalej Organizatorem.
  2. Regulamin promocji jest dokumentem zawierającym wszystkie warunki uczestnictwa w tej promocji oraz ustalającym zasady obowiązujące pomiędzy Uczestnikiem promocji a firmą JS Spółka z o.o. będącą właścicielem oraz koordynatorem promocji.
  3. Celem promocji prowadzonej przez JS Spółka z o.o. z siedzibą w Lublinie jest zwiększenie sprzedaży określonych grup towarów  w  sklepie evenus.pl.
  4. Uczestnikiem promocji może być każda pełnoletnia osoba fizyczna dokonująca zakupów za pośrednictwem Sklepu internetowego evenus.pl objętego niniejszą promocją.
  5. Uczestnictwo w promocji jest dobrowolne.
 • Promocja trwa w okresie od 09.09-23.09.2021r.

 

 • 2

 Zasady i warunki Promocji

 

Warunki udziału w promocji:

 

 1. Uczestnikiem promocji może być pełnoletnia osoba, która zapozna się z kodem rabatowym dostępnym na landing page
 2. Uczestnik promocji spełniając powyższe kryteria otrzymuje możliwość uzyskania rabatu równowartości 25% ceny na wszystkie produkty w koszyku 
 3. Rabat naliczany jest w koszyku po wpisaniu kodu, który Uczestnik otrzyma w informacji zwrotnej
 4. Wartość produktów w koszyku nie może przekraczać kwoty 1000 zł
 5. Niniejsza promocja nie łączy się z innymi akcjami promocyjnymi 
 6. Niniejsza promocja łączy się z promocją „Darmowa dostawa”
 7. Skorzystanie z Promocji jest jednoznaczne z dobrowolnym wyrażeniem zgody Uczestnika na przetwarzanie jego danych osobowych podanych podczas zapisania się w landing page przez Sklep internetowy evenus.pl w celach marketingowych. Udzielona zgoda może być w każdym czasie przez Uczestnika cofnięta.
 • 3

Zwroty i reklamacje.

 

 1. Towar nabyty przez Uczestnika w ramach Promocji w  Sklepie internetowym evenus.pl podlega zwrotowi albo wymianie na zasadach przewidzianych w  Regulaminie Sklepu evenus.pl.
 2. Reklamacje towarów zakupionych w ramach Promocji traktowane są jak reklamacje towarów  nie objętych promocją zgodnie z Regulaminem Sklepu evenus.pl.

 

 • 4

Postanowienia końcowe.

 

  1. Regulamin  określa  całość  zasad  i  warunków  przebiegu  Promocji  i  stanowi wyłączny  dokument wiążący  JS Sp. z o.o. i  Uczestników.  Wszelkie  materiały  o  charakterze promocyjno - reklamowym dotyczące Promocji mają jedynie charakter informacji o wybranych kwestiach dotyczących Promocji i nie stanowią pełnego uregulowania zasad i warunków Promocji.
  2. W  sprawach  nieuregulowanych niniejszym Regulaminem  zastosowanie mają właściwe przepisy prawa polskiego.
  3. Organizator ma prawo dokonania zmian w regulaminie promocji w każdym czasie bez podania przyczyny. 
  4. Organizator ma prawo do zawieszenia lub odwołania promocji w każdym czasie bez podania przyczyny. 
  5. Przez nabycie towarów objętych promocją Uczestnik promocji akceptuje wszystkie postanowienia i warunki określone niniejszym Regulaminem.
  6. Interpretacja i stosowanie niniejszego regulaminu należy do Organizatora promocji firma JS Spółka z o.o. z siedzibą w Lublinie.
 • Regulamin Promocji dostępny jest w  Sklepie Evenus.pl oraz w siedzibie JS Spółka z o.o. Regulamin Promocji

„-25% na wszystko” 

z dnia 09.09.2021r.

 

 • 1

 Postanowienia ogólne

 

  1. Organizatorem promocji jest firma JS Spółka z o.o. z siedzibą w Lublinie przy ul. Smoluchowskiego 1, 20-474 Lublin wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin – Wschód w Lublinie z siedzibą  w Świdniku VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000163522, NIP 946-19-14-180, REGON: 4308177969, zwana dalej Organizatorem.
  2. Regulamin promocji jest dokumentem zawierającym wszystkie warunki uczestnictwa w tej promocji oraz ustalającym zasady obowiązujące pomiędzy Uczestnikiem promocji a firmą JS Spółka z o.o. będącą właścicielem oraz koordynatorem promocji.
  3. Celem promocji prowadzonej przez JS Spółka z o.o. z siedzibą w Lublinie jest zwiększenie sprzedaży określonych grup towarów  w  sklepie evenus.pl.
  4. Uczestnikiem promocji może być każda pełnoletnia osoba fizyczna dokonująca zakupów za pośrednictwem Sklepu internetowego evenus.pl objętego niniejszą promocją.
  5. Uczestnictwo w promocji jest dobrowolne.
 • Promocja trwa w okresie od 09.09-23.09.2021r.

 

 • 2

 Zasady i warunki Promocji

 

Warunki udziału w promocji:

 

 1. Uczestnikiem promocji może być pełnoletnia osoba, która zapozna się z kodem rabatowym dostępnym na landing page
 2. Uczestnik promocji spełniając powyższe kryteria otrzymuje możliwość uzyskania rabatu równowartości 25% ceny na wszystkie produkty w koszyku 
 3. Rabat naliczany jest w koszyku po wpisaniu kodu, który Uczestnik otrzyma w informacji zwrotnej
 4. Wartość produktów w koszyku nie może przekraczać kwoty 1000 zł
 5. Niniejsza promocja nie łączy się z innymi akcjami promocyjnymi 
 6. Niniejsza promocja łączy się z promocją „Darmowa dostawa”
 7. Skorzystanie z Promocji jest jednoznaczne z dobrowolnym wyrażeniem zgody Uczestnika na przetwarzanie jego danych osobowych podanych podczas zapisania się w landing page przez Sklep internetowy evenus.pl w celach marketingowych. Udzielona zgoda może być w każdym czasie przez Uczestnika cofnięta.
 • 3

Zwroty i reklamacje.

 

 1. Towar nabyty przez Uczestnika w ramach Promocji w  Sklepie internetowym evenus.pl podlega zwrotowi albo wymianie na zasadach przewidzianych w  Regulaminie Sklepu evenus.pl.
 2. Reklamacje towarów zakupionych w ramach Promocji traktowane są jak reklamacje towarów  nie objętych promocją zgodnie z Regulaminem Sklepu evenus.pl.

 

 • 4

Postanowienia końcowe.

 

  1. Regulamin  określa  całość  zasad  i  warunków  przebiegu  Promocji  i  stanowi wyłączny  dokument wiążący  JS Sp. z o.o. i  Uczestników.  Wszelkie  materiały  o  charakterze promocyjno - reklamowym dotyczące Promocji mają jedynie charakter informacji o wybranych kwestiach dotyczących Promocji i nie stanowią pełnego uregulowania zasad i warunków Promocji.
  2. W  sprawach  nieuregulowanych niniejszym Regulaminem  zastosowanie mają właściwe przepisy prawa polskiego.
  3. Organizator ma prawo dokonania zmian w regulaminie promocji w każdym czasie bez podania przyczyny. 
  4. Organizator ma prawo do zawieszenia lub odwołania promocji w każdym czasie bez podania przyczyny. 
  5. Przez nabycie towarów objętych promocją Uczestnik promocji akceptuje wszystkie postanowienia i warunki określone niniejszym Regulaminem.
  6. Interpretacja i stosowanie niniejszego regulaminu należy do Organizatora promocji firma JS Spółka z o.o. z siedzibą w Lublinie.
 • Regulamin Promocji dostępny jest w  Sklepie Evenus.pl oraz w siedzibie JS Spółka z o.o. 
Stosujemy pliki cookie w celu świadczenia naszych usług. Korzystając z tej strony wyrażasz zgodę na używanie cookies. Dowiedz się więcej